สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ118,920.5079,996.0032.7 %5.05,845.563,783.2435.3 %5.0
รวม 118,921 79,996 32.73 % 5,846 3,783 35.28 %