สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 476,396.78382,708.0019.7 %5.010,457.395,343.8048.9 %5.0
รวม 476,397 382,708 19.67 % 10,457 5,344 48.90 %