สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง490,093.25395,873.0019.2 %5.016,254.236,715.2058.7 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,013.6415,252.00-17.2 %0.03,797.034,060.30-6.9 %0.0
รวม 503,107 411,125 18.28 % 20,051 10,776 46.26 %