สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท261,432.22194,805.0025.5 %5.09,259.882,329.9074.8 %5.0
รวม 261,432 194,805 25.49 % 9,260 2,330 74.84 %