สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 198,864.09151,125.0024.0 %5.07,802.85423.4494.6 %5.0
รวม 198,864 151,125 24.01 % 7,803 423 94.57 %