สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 124,856.01127,653.00-2.2 %0.06,111.32377.9193.8 %5.0
รวม 124,856 127,653 -2.24 % 6,111 378 93.82 %