สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ141,033.4773,000.0048.2 %5.07,834.12199.5097.5 %5.0
รวม 141,033 73,000 48.24 % 7,834 200 97.45 %