สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน80,712.2243,524.4146.1 %5.04,594.89120.0697.4 %5.0
รวม 80,712 43,524 46.07 % 4,595 120 97.39 %