สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ83,298.4832,686.0060.8 %5.05,373.43113.9697.9 %5.0
รวม 83,298 32,686 60.76 % 5,373 114 97.88 %