สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน80,975.0828,375.0065.0 %5.04,832.52118.1197.6 %5.0
รวม 80,975 28,375 64.96 % 4,833 118 97.56 %