สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์175,140.0293,506.9546.6 %5.05,310.90555.0589.5 %5.0
รวม 175,140 93,507 46.61 % 5,311 555 89.55 %