สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 133,770.0682,464.5538.4 %5.05,607.93223.9796.0 %5.0
รวม 133,770 82,465 38.35 % 5,608 224 96.01 %