สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า203,953.95195,190.384.3 %2.06,805.44594.5791.3 %5.0
รวม 203,954 195,190 4.30 % 6,805 595 91.26 %