สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ184,458.91183,730.020.4 %0.55,564.16733.9686.8 %5.0
รวม 184,459 183,730 0.40 % 5,564 734 86.81 %