สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 210,785.75132,854.3137.0 %5.07,011.804,029.9142.5 %5.0
รวม 210,786 132,854 36.97 % 7,012 4,030 42.53 %