สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย147,255.45124,000.0015.8 %5.06,502.161,292.3280.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,401.9911,745.0012.4 %5.02,053.981,394.7032.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,191.379,936.0018.5 %5.01,912.881,008.7147.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,858.1716,021.00-7.8 %0.02,092.08332.5084.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,268.689,746.0013.5 %5.01,056.30324.9069.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,585.187,338.4046.0 %5.01,740.66541.5068.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,131.9610,778.2023.7 %5.01,848.41256.5086.1 %5.0
รวม 226,693 189,565 16.38 % 17,206 5,151 70.06 %