สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม278,010.50500,627.88-80.1 %0.05,498.50850.9284.5 %5.0
รวม 278,011 500,628 -80.08 % 5,499 851 84.52 %