สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน116,020.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,829.39263.4094.5 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ49,147.6521,829.0055.6 %5.01,118.95549.0850.9 %5.0
รวม 49,148 21,829 0.00 % 5,948 812 86.34 %