สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 137,369.5275,180.0045.3 %5.06,480.27242.2096.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 25,201.6921,343.0015.3 %5.0555.06452.1418.5 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 317,132.25177,741.0044.0 %5.0551.1287.3484.2 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 108,915.07147,977.00-35.9 %0.01,743.87984.0843.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง146,712.138,866.0094.0 %5.02,176.19349.2484.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง105,377.83101,057.004.1 %2.01,793.83344.1080.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม195,918.95328,920.00-67.9 %0.02,374.83903.6361.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร127,304.11128,863.00-1.2 %0.02,720.812,627.253.4 %1.5
เรือนจำพิเศษมีนบุรี93,564.3580,135.0014.4 %5.01,094.41520.1052.5 %5.0
รวม 1,257,496 1,070,082 14.90 % 19,490 6,510 66.60 %