สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 467,304.84209,530.0055.2 %5.08,909.695,184.4141.8 %5.0
รวม 467,305 209,530 55.16 % 8,910 5,184 41.81 %