สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 87,435.1931,429.7664.1 %5.04,885.67242.4695.0 %5.0
รวม 87,435 31,430 64.05 % 4,886 242 95.04 %