สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,272.7939,064.5025.3 %5.05,829.922,267.2861.1 %5.0
รวม 52,273 39,065 25.27 % 5,830 2,267 61.11 %