สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน230,881.2098,283.0057.4 %5.06,236.39104.5098.3 %5.0
รวม 230,881 98,283 57.43 % 6,236 105 98.32 %