สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)864,495.19410,698.0052.5 %5.014,872.243,551.7976.1 %5.0
รวม 864,495 410,698 52.49 % 14,872 3,552 76.12 %