สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม337,448.22154,889.0054.1 %5.06,111.321,052.6282.8 %5.0
รวม 337,448 154,889 54.10 % 6,111 1,053 82.78 %