สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 76,404.0528,800.0062.3 %5.05,038.88817.0083.8 %5.0
รวม 76,404 28,800 62.31 % 5,039 817 83.79 %