สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 95,849.51121,146.00-26.4 %0.05,029.50656.4086.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน9,710.451,461.4085.0 %5.0476.8558.1887.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,073.04241.0095.2 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก8,786.179,047.00-3.0 %0.0369.71162.0056.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,827.709,991.01-1.7 %0.0965.3832.9196.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,957.014,479.8671.9 %5.0485.8444.9090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,994.813,196.2077.2 %5.0446.8823.2694.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,802.318,308.0055.8 %5.0656.22430.1834.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,925.971,421.3682.1 %5.0294.14110.6762.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,738.562,872.0070.5 %5.0582.3794.4983.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,430.5911,711.005.8 %2.52,154.5933.5498.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,825.401,271.0083.8 %5.01,172.61141.6087.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,360.786,111.2054.3 %5.0462.1740.1291.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,928.566,582.0039.8 %5.0853.2071.2191.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน21,159.111,882.8891.1 %5.0977.4437.2696.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,346.794,756.4043.0 %5.01,252.6157.0095.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,470.1113,463.6130.8 %5.01,354.82198.3885.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,385.853,472.0063.0 %5.0252.7939.3784.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,554.83119,597.00-181.0 %0.01,524.1385.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,968.289,352.5269.8 %5.0965.37669.7030.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,037.742,232.0075.3 %5.0272.4345.5883.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช7,629.051.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,747.532,996.0065.8 %5.0561.4156.4489.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,829.333,473.5178.1 %5.0633.93124.4580.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,555.65537.0090.3 %5.092.7142.5354.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,203.706,336.0043.4 %5.01,974.6792.2495.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,598.112,824.0073.4 %5.0391.37115.5070.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,745.0412,982.0017.5 %5.02,945.41110.6496.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,472.382,252.0078.5 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,163.332,143.2182.4 %5.0393.24105.2873.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,259.203,422.0045.3 %5.0118.080.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,672.2316,369.0012.3 %5.02,615.74155.1594.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,917.8513,800.00-6.8 %0.0265.8265.4175.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,625.055,640.4051.5 %5.01,243.31267.0078.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,953.693,955.0555.8 %5.0428.370.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,506.8719,104.00-31.7 %0.028,757.17114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,574.74557.0093.5 %5.0284.0457.9679.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,838.113,729.2268.5 %5.02,288.45114.0095.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,553.4013,258.602.2 %1.0838.32171.0079.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,187.863,459.6071.6 %5.0869.3085.4590.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,675.60962.0690.1 %5.0196.8017.6791.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,392.0617,974.81-57.8 %0.0563.3157.0089.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,516.987,900.00-5.1 %0.0455.2072.0084.2 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,461.5010,014.00-55.0 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,518.092,335.6064.2 %5.0683.175.6399.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,387.252,070.0072.0 %5.05,358.99116.9197.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,846.662,784.0042.6 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,178.2051,510.00-183.4 %0.0696.44199.5071.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,190.195,308.90-2.3 %0.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,093.959,397.00-16.1 %0.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,554.631,895.0171.1 %5.0738.3785.6588.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,316.113,700.0049.4 %5.01,152.5234.3497.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,633.721,028.5884.5 %5.0305.000.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,311.593,262.0655.4 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,423.24691.3371.5 %5.056,568.24105.1499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,241.612,000.0068.0 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,119.153,361.20-58.6 %0.018,644.35115.7699.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,494.042,028.0054.9 %5.04,168.7086.4597.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,671.801.0099.9 %5.017,101.170.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม1,812.442,601.00-43.5 %0.019,178.5538.0899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,359.662,240.00-64.7 %0.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,378.432,359.2656.1 %5.0334.652.8899.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,489.04412.9072.3 %5.034,569.7960.9999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,932.315,014.8036.8 %5.01,252.443.3599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,050.776,760.00-229.6 %0.023,427.9432.0899.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,042.367,627.10-150.7 %0.0595.7849.4191.7 %5.0
รวม 751,258 614,674 18.18 % 277,992 5,814 97.91 %