สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม189,400.9235,000.0081.5 %5.012,571.02187.8398.5 %5.0
รวม 189,401 35,000 81.52 % 12,571 188 98.51 %