สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ115,188.47145,000.00-25.9 %0.05,770.52184.0096.8 %5.0
รวม 115,188 145,000 -25.88 % 5,771 184 96.81 %