สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี110,586.1492,443.0016.4 %5.05,751.761,012.6682.4 %5.0
รวม 110,586 92,443 16.41 % 5,752 1,013 82.39 %