สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ185,303.70276,649.00-49.3 %0.08,643.92114.0098.7 %5.0
รวม 185,304 276,649 -49.29 % 8,644 114 98.68 %