สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม309,405.69274,037.0011.4 %5.09,860.204,420.7655.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)218,896.2072,357.0066.9 %5.06,464.647,946.30-22.9 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)258,657.25378,781.00-46.4 %0.09,097.293,726.3359.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)141,429.0026,298.0081.4 %5.05,661.08416.7692.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)92,619.8431,452.0066.0 %5.05,423.461,345.8075.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)700,765.8133,744.0095.2 %5.06,242.643,913.0037.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)92,825.8710,783.0088.4 %5.05,420.33290.1094.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)131,822.9231,116.3476.4 %5.06,227.26948.0084.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)110,090.1414,558.0086.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)259,864.28233,395.5010.2 %5.06,495.042,205.8566.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)101,510.1134,136.0066.4 %5.05,360.921,129.6978.9 %5.0
รวม 2,417,887 1,140,658 52.82 % 66,253 26,343 60.24 %