สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1,808,532.401,540,530.0014.8 %5.070,989.6658,527.9817.6 %5.0
รวม 1,808,532 1,540,530 14.82 % 70,990 58,528 17.55 %