สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,109,159.90512,575.0053.8 %5.08,737.722,323.1173.4 %5.0
รวม 1,109,160 512,575 53.79 % 8,738 2,323 73.41 %