สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 397,969.78307,071.0022.8 %5.010,382.354,134.8560.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง16,770.0859,742.00-256.2 %0.03,222.66587.1681.8 %5.0
รวม 414,740 366,813 11.56 % 13,605 4,722 65.29 %