สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 245,019.56146,000.0040.4 %5.08,268.72485.8494.1 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง62,932.6841,000.0034.9 %5.0401.57366.398.8 %4.0
รวม 307,952 187,000 39.28 % 8,670 852 90.17 %