สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 78,896.8981,000.00-2.7 %0.05,839.30268.6795.4 %5.0
รวม 78,897 81,000 -2.67 % 5,839 269 95.40 %