สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน96,279.6659,000.0038.7 %5.05,670.4669.0098.8 %5.0
รวม 96,280 59,000 38.72 % 5,670 69 98.78 %