สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์133,152.61102,323.5023.2 %5.06,652.24577.9891.3 %5.0
สำนักกษาปณ์52,166.6238,040.0027.1 %5.014,100.64985.5293.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,456.998,789.0016.0 %5.03,184.64407.8287.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,892.526,330.0028.8 %5.02,756.49322.9688.3 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,666.368,000.0036.8 %5.06,241.08179.2897.1 %5.0
รวม 217,335 163,483 24.78 % 32,935 2,474 92.49 %