สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ313,351.47184,024.0041.3 %5.07,208.782,104.2870.8 %5.0
รวม 313,351 184,024 41.27 % 7,209 2,104 70.81 %