สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 440,355.88471,430.41-7.1 %0.013,934.241,992.4385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89202.5597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,774.1313,395.0028.7 %5.04,958.72292.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 341,028.787,606.9081.5 %5.07,455.37549.9792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,001.346,154.6052.7 %5.02,957.05241.0791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,410.0217,857.0012.5 %5.04,959.93190.0096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,237.7514,248.4835.9 %5.03,149.43262.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,194.7612,405.6018.4 %5.03,005.30110.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1331,067.8224,980.6019.6 %5.03,380.50247.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1421,714.7614,795.9031.9 %5.03,829.10197.7794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,923.898,677.6051.6 %5.04,217.70224.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,765.097,939.0032.5 %5.02,691.71264.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,028.50789.8093.4 %5.03,022.16225.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1824,762.2819,000.0023.3 %5.02,950.1872.0097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1928,650.7837,259.20-30.0 %0.03,915.33338.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,131.2019,869.1014.1 %5.03,487.42255.5592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,602.9522,046.00-41.3 %0.02,967.82152.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2123,284.2632,470.00-39.5 %0.04,544.68266.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,407.57213.0295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2322,152.9212,577.0043.2 %5.03,691.45213.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2425,792.7910,431.8159.6 %5.04,766.42210.2595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2529,049.7022,137.0023.8 %5.04,602.65187.9595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,902.118,730.0045.1 %5.04,318.89226.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2726,799.1419,748.0026.3 %5.04,824.06266.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,565.4424,000.0026.3 %5.03,796.16310.5091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2923,702.9721,232.0010.4 %5.02,824.37144.9194.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 331,649.3613,789.6056.4 %5.09,690.9189.3999.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,546.4315,244.5025.8 %5.03,576.67356.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 431,578.2018,883.7040.2 %5.04,158.0938.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 523,728.8118,936.2020.2 %5.03,852.0938.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 635,481.9336,355.70-2.5 %0.03,632.22188.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,952.8316,702.0027.2 %5.04,301.93228.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,585.8617,562.0428.6 %5.04,035.74266.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,049.8215,000.0021.3 %5.04,081.82191.9095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,653.354,844.4427.2 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,156.175,274.2026.3 %5.0390.0785.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,229.824,909.2021.2 %5.0435.711.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,083.222,171.2057.3 %5.0349.4439.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,754.815,061.0012.1 %5.0493.1238.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6152.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,593.95768.0088.4 %5.0416.2938.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,834.443,047.2047.8 %5.0369.1699.7573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,993.592,422.8051.5 %5.0324.6972.2077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,791.183,345.0030.2 %5.0444.1028.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,341.774,502.0029.0 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,535.746,846.80-4.8 %0.0568.75109.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,091.314,392.2038.1 %5.0545.1277.9085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,577.464,702.2028.5 %5.0530.2650.0590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,325.481,616.0074.5 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,681.401,500.0073.6 %5.0410.34142.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,541.256,452.2014.4 %5.0394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,096.371,124.0081.6 %5.0447.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด4,626.884,208.009.1 %4.5432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,917.255,427.008.3 %4.0386.9253.9086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,409.836,644.00-3.7 %0.0385.3228.3792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,368.602,259.2073.0 %5.0463.0986.4081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,438.834,515.0046.5 %5.0492.4038.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,728.93976.2079.4 %5.0495.7158.9088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,462.173,935.0028.0 %5.0701.5862.9491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,440.011,545.0076.0 %5.0306.8438.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,574.033,260.0057.0 %5.0339.0240.3688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.9438.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,042.885,605.007.2 %3.5319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5379.3768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 24,482.032,813.2037.2 %5.0349.4878.7077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ10,906.141,363.0087.5 %5.03,458.800.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,011.715,512.0021.4 %5.0471.2195.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0492.0034.2093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,604.773,308.0041.0 %5.0350.112.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,206.701,079.2074.3 %5.0330.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,466.697,422.200.6 %0.5330.5095.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,433.072,183.0059.8 %5.0418.35142.1266.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0461.6639.9091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,508.294,122.0051.6 %5.0507.2815.4097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,688.653,689.0035.2 %5.0382.4538.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,072.662,434.0052.0 %5.0366.1238.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,269.923,371.2046.2 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,715.622,840.0063.2 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก4,983.953,619.0027.4 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8439.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,889.203,246.0058.9 %5.0430.9176.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,948.116,567.2026.6 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,435,951 1,157,177 19.41 % 177,056 11,980 93.23 %