สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 94,472.5421,084.4577.7 %5.05,304.64187.5996.5 %5.0
รวม 94,473 21,084 77.68 % 5,305 188 96.46 %