สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ116,758.3988,016.8924.6 %5.05,467.23484.4191.1 %5.0
รวม 116,758 88,017 24.62 % 5,467 484 91.14 %