สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต202,457.77360,000.00-77.8 %0.08,343.765,365.8835.7 %5.0
รวม 202,458 360,000 -77.81 % 8,344 5,366 35.69 %