สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา424,284.44244,899.0042.3 %5.05,579.79137.2897.5 %5.0
รวม 424,284 244,899 42.28 % 5,580 137 97.54 %