สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ181,891.63146,400.0019.5 %5.08,331.26871.1189.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,197.492,379.0078.8 %5.0733.38259.4564.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,196.203,691.70-15.5 %0.0778.59471.0239.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,887.362,003.0030.6 %5.08,121.33574.7592.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,686.301,368.0049.1 %5.0493.54109.0077.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,768.058,046.2425.3 %5.0783.2635.4095.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,706.77398.0089.3 %5.01,150.3838.0096.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,385.313,433.00-1.4 %0.0859.67215.2275.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,972.141,566.0047.3 %5.0710.38191.6073.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,456.401,752.0049.3 %5.0417.17140.9766.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,871.892,598.949.5 %4.5435.37179.4458.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,910.402,295.0021.1 %5.0568.49399.9029.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,630.242,701.0064.6 %5.0730.15275.1962.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,321.862,354.0029.1 %5.0551.09316.6942.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,314.392,517.00-8.8 %0.0582.93291.2050.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,289.613,923.00-19.3 %0.0782.7737.5395.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,695.782,532.0046.1 %5.0963.10199.1579.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,261.262,400.0043.7 %5.0749.79176.5776.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,894.872,433.0016.0 %5.0643.5584.1886.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก992.123,051.86-207.6 %0.01,085.59290.9673.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,435.551,433.9058.3 %5.0915.53250.5572.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,399.952,085.8113.1 %5.0448.69316.7729.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,445.541,967.0019.6 %5.0483.95142.2570.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,420.733,287.00-35.8 %0.0395.82289.7526.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,845.351,059.0062.8 %5.0872.78546.7337.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,275.451,258.0061.6 %5.0760.99229.4669.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,681.252,726.38-1.7 %0.0704.21273.5061.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,056.362,785.008.9 %4.0732.42245.0066.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,331.741,380.0040.8 %5.0460.43161.5064.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,325.944,107.99-23.5 %0.0771.89324.0058.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,786.224,099.0053.3 %5.0863.82373.3556.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,953.022,334.0021.0 %5.0553.80275.5050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 9,159.592,229.0075.7 %5.02,469.16118.8095.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,781.742,907.0023.1 %5.0820.33114.7986.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,607.753,463.0024.8 %5.0596.9960.7889.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,930.682,569.0012.3 %5.0481.70148.8369.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,587.883,969.00-10.6 %0.02,437.49726.6270.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,048.255,059.00-66.0 %0.0861.06225.3173.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,020.191,181.00-15.8 %0.0645.61174.1073.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,096.093,483.71-217.8 %0.0524.58243.6953.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,571.703,395.3179.5 %5.0761.16401.7547.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,824.002,517.0010.9 %5.0654.20438.0033.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,004.821,169.0061.1 %5.0994.02588.1240.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,602.765,780.13-122.1 %0.0498.20945.17-89.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,139.032,440.28-114.2 %0.0951.77847.4011.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,611.704,061.64-55.5 %0.0756.66225.8670.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,004.552,735.1145.3 %5.01,821.45310.2483.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,160.565,942.3717.0 %5.02,518.54321.9687.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,291.462,385.0027.5 %5.0996.32391.7760.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,534.493,140.7811.1 %5.01,120.18318.9371.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,520.90829.0076.5 %5.0901.8171.8692.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,369.452,506.00-83.0 %0.0765.24452.7440.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,612.301,674.0435.9 %5.0587.1120.6796.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,286.891,861.5018.6 %5.0610.24184.6569.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่79,694.991,380.0098.3 %5.030,754.25109.9899.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,929.261,324.0066.3 %5.01,635.35556.1766.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,876.002,243.0222.0 %5.0469.80238.2849.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,978.372,577.0013.5 %5.0895.23289.7567.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,274.671,702.0025.2 %5.0430.21112.5873.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,083.24888.0071.2 %5.0434.41188.3556.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,987.1510,125.0027.6 %5.01,925.19217.0988.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,723.1124,415.3111.9 %5.01,497.48297.2380.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,764.629,588.2130.3 %5.01,632.59494.6069.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,410.0415,951.0013.4 %5.0922.93187.3279.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,290.3615,990.681.8 %0.53,332.30171.0094.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,970.9821,558.01-66.2 %0.01,932.03377.1480.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,585.388,044.996.3 %3.02,577.9651.0098.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,665.5312,645.7028.4 %5.03,054.93191.7893.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,264.7114,062.0023.0 %5.02,679.87668.1075.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,008.487,248.2019.5 %5.03,532.87236.5093.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,349.0715,523.1127.3 %5.01,429.28311.9178.2 %5.0
รวม 660,910 456,930 30.86 % 119,347 20,616 82.73 %