สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว79,423.1947,778.0039.8 %5.05,188.96720.4386.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 2,542.494,733.76-86.2 %0.02,807.66352.0187.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,346.657,762.02-131.9 %0.01,579.08230.9685.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,820.609,050.27-220.9 %0.01,915.66178.7290.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,924.007,523.00-91.7 %0.0757.34100.7086.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,453.849,502.60-175.1 %0.02,444.85366.8185.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,100.857,259.40-134.1 %0.02,481.67390.4084.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง36,926.7511,345.7869.3 %5.02,626.92197.5092.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา3,045.8710,707.12-251.5 %0.02,342.82195.4791.7 %5.0
รวม 138,584 115,662 16.54 % 22,145 2,733 87.66 %