สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์160,641.30115,003.0028.4 %5.06,899.241,788.1974.1 %5.0
รวม 160,641 115,003 28.41 % 6,899 1,788 74.08 %