สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)299,387.22543,989.00-81.7 %0.017,429.862,430.0086.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด209,480.30299,000.00-42.7 %0.081,474.7720,874.8574.4 %5.0
รวม 508,868 842,989 -65.66 % 98,905 23,305 76.44 %