สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์74,895.4628,815.0061.5 %5.05,145.18406.4992.1 %5.0
รวม 74,895 28,815 61.53 % 5,145 406 92.10 %